Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba Lenku kalba

Verslo filosofija

    Verslo filosofija yra įmonės veiklos ir požiūrio koncepcija. Šios koncepcijos pristatymas gali būti dėstomas  įvairiais pavadinimais. Pavyzdžiui, mūsų bendrovė „Finaura“ verslo filosofiją pateikia per įmonės principines veiklos nuostatas.  Ši filosofija įprastai apima įmonės veiklos, jos požiūrių, krypties ir santykių su klientais reprezentaciją. Solidi ir atsakinga įmonė turi kelti sau tikslus ir nusimatyti veiklos kryptis, tikslus bei šių tikslų pasiekimo metodus. Paslaugų pristatymas nėra tapatus filosofiniam požiūriui į įmonės vertybes. Pavyzdžiui, jeigu įmonė teikia kokybiškas paslaugas ir tai daro labai atsakingai, reikia apie tai  kalbėti bei paaiškinti klientui, iš kur atsiranda ir kas sudaro paslaugos kainą. Per verslo filosofijos pristatymą tai galima padaryti abstrakčiai ir korektiškai, nesuprimityvinant komunikacijos su potencialiu klientu.
Tai nėra abstraktus ir menkavertis lozungų rinkinys. Verslo filosofija – tai viso verslo turinys. Tai lyg politinės partijos programa, kurią net prieš rinkimus retas skaito, bet ji turi būti. Potencialūs klientai, kaip ir parlamento rinkėjai, privalo turėti realią galimybę su verslo vertybinėmis nuostatomis.
Mes kuriame verslo filosofijas.

Galite pasiteirauti ir užsakyti:
elektroniniu paštu: aurimas@finaura.lt
telefonu: (+370)659 40481

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.