Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba Lenku kalba

TEISĖS SAMPRATA

 Kiekvienas žmogus teisę supranta skirtingai. Vieniems teisė – tai jų padėtis visuomenėje, jų teisės ir pareigos, kiti teisę sieja su visuomenėje galiojančiais įstatymais, tretiems teisė – tai apsauga nuo nusikalstamų kėslų. 

 Teisė yra sudėtingas socialinis reiškinys, todėl vieningos sampratos teisės supratimo atžvilgiu nėra ir negali būti, tačiau netikslu ir klaidinga būtų teigti, kad teisę kiekvienas teisės subjektas gali suprasti ir interpretuoti savaip.

                     Pagal profesorių A. Vaišvilą teisė yra socialinė tvarka-tam tikru būdu sutvarkyti socialiniai santykiai-kurią sukuria pats žmogus, todėl į teisės tyrimo sritį kaip esminis elementas įeina ne tik teisė, bet ir socialiniai interesai, kaip jos šaltinis ir vertinimo kriterijus.

                      Kiti teisę supranta, kaip   sistemą nustatytų ar sankcionuotų visuotinai privalomų formaliai apibrėžtų normų (bendrų elgesio taisyklių), skirtų reguliuoti visuomeninius santykius ir prireikus garantuoti valstybės prievartą. (P.A.Čiočys,  Teisės pagrindai.)

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.