Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba Lenku kalba

EUROPOS SĄJUNGA IR BYLŲ NAGRINĖJIMAS LIETUVOJE

                      Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos.

                      1993m. lapkričio 1d. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai Europos ekonominės bendrijos pavadinimas buvo pakeistas  ,,Europos bendrijos” pavadinimu. Mastrichto  sutartimi Bendrijos sistema buvo papildyta tarpvyriausybinių bendradarbiavimu  ir buvo sukurta nauja ne tik ekonominė, bet ir politinė struktūra – Europos Sąjunga.

                      Ekonominė bei politinė Europos valstybių integracija  tiesiogiai priklauso ir nuo sąjungos teisinės bazės  funkcionalumo ir nuo Europos bendrijų teisminės sistemos efektyvaus gyvavimo.

                      Lietuvos Respublika yra Europos Sąjungos narė, todėl Lietuvos teismai turi taikyti   Bendrijos teisę nagrinėdami ir vidaus bylas.

                      Europos Sąjungos teisės aktai yra tiek reikšmingi nacionalinei teisei, kiek turi tiesioginio veikimo ir juridinės galios  teisės reguliuojamiems teisiniams santykiams, nes Europos Sąjungos teisės normos yra laikomos sudedamąja Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi ir yra taikomos tiesiogiai, o teisinės kolizijos atveju turi viršenybę.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.