•    Konsultacje w sprawach migracyjnych
•    Wyszukiwanie potencjalnych partnerów, klientów, inwestorów
•    Wyszukiwanie rynków zbytu dla produkcji i usług
•    Reprezentacja Państwa interesów na Litwie i krajach nadbałtyckich
•    Usługi prawnicze
•    Uporządkowanie dokumentów personelu osób prawnych
•    Sporządzenie dokumentów w sprawie utworzenia osoby prawnej, utworzenie osób prawnych
•    Sprzedaż spółek
•    Rejestracja firmy jako płatnika podatku VAT
•    Usługi księgowości
•    Analiza finansowa firm i informacje dotyczące podatków
•    Przedstawienie oraz wyjaśnienie zasad podatkowych oraz księgowych Republiki Litewskiej
•    Konsultacje i realna pomoc w sprawach biznesowych oraz pytaniach dotyczących nabycia nieruchomości na Litwie
•    Tłumaczenia
•    Finansowanie oraz kredyty
•    Ubezpieczenia mienia, biznesu, życia oraz inne rodzaje ubezpieczeń